De gemeente Leudal heeft voor alle gemeenschapshuizen in de gemeente een vertrouwenspersoon aangesteld: Leny Houben. De vertrouwenspersoon moet het voor medewerkers en vrijwilligers gemakkelijker maken om grensoverschrijdend gedrag door medewerkers, vrijwilligers en bezoekers te melden. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: (seksuele) intimidatie, schelden, pesten, discriminatie en ander ongewenst gedrag.

Wat de vertrouwenspersoon voor je kan doen:
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die na een melding gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon ondersteunt de hulpvrager. Bijvoorbeeld, bij gesprekken met derden, bij bemiddeling, bij het indienen van een klacht of bij het doen van aangifte. Meldingen en gesprekken worden volledig anoniem en vertrouwelijk behandeld. Wil je in contact komen met de vertrouwen met onze vertrouwenspersoon? Stuur dan een e-mail naar vertrouwenspersoonoogleudal@gmail.com