Stichting Dorpshuis Haler

Voorlopige agenda voor de komende maanden:

Februari:
Zaterdag 10 februari:    Spaarkas lichten, café geopend vanaf 19.45 uur
Maandag 12 februari:   Vasteloaveskiene, incl. spek mit eier. Café geopend vanaf 18.15 uur
Dinsdag 13 februari:     Dolle Dinsdig, café geopend vanaf 12.15 uur
Woensdag 14 februari: Hieering happe, café geopend vanaf 18.45 uur
Maandag 19 februari:   Activiteit Zij-Actief, café geopend vanaf 19.30 uur
Zaterdag 24 februari:    Wedstrijd De Grensschutters, café geopend vanaf 19.00 uur
Donderdag 29 februari: Vergadering stuurgroep TT Haler, café geopend vanaf 18.45 uur

Maart:
Zaterdag 16 maart:       Koningschieten De Grensschutters, café geopend vanaf 18.30 uur
Maandag 18 maart:      Activiteit Zij-Actief, café geopend vanaf 19.30 uur
Donderdag 21 maart:   Gebruikersbijeenkomst Ons Dorpshuis
Zondag 24 maart:         Vrijwilligersmiddag/avond voor vrijwilligers Ons Dorpshuis, vanaf 15.00 uur
Zaterdag 30 maart:       Besloten feest

April:
Maandag 1 april:          Brommerbeurs, ’t Vastluiperke
Donderdag 11 april:      Jaarvergadering Stichting Dorpshuis Haler, café geopend vanaf 19.00 uur
Zondag 21 april:           TT Try-out
Maandag 22 april:         Activiteit Zij-Actief, café geopend vanaf 19.30 uur

Mei:

HALER KERMIS 2024:
Zaterdag 18 mei:          Vinylavond. Café geopend vanaf 19.30 uur
Zondag 19 mei:            Dorpsbarbecue
Maandag 20 mei:          Halerse Poolkampioenschappen

Zaterdag 25 mei:          Feestavond voor leden van Spaarkas ’t Dorpsklueske
Maandag 27 mei:          Activiteit Zij-Actief, café geopend vanaf 19.30 uur.       Alle dinsdagen is het café geopend vanaf 13.30 uur t/m +- 17.00 uur en vanaf 18.45 uur tot de late uurtjes…