Stichting Dorpshuis Haler

Stichting Dorpshuis Haler heeft momenteel geen beheerder. De Stichting verhuurt de accommodatie aan een externe beheerder. Interesse? Neem contact op!
Momenteel zitten we dus zonder commerciële uitbater en houden we zelf het Dorpshuis open met vrijwilligers.

Voor afspraken betreffende het gebruik van "Ons Dorpshuis", kunt u contact opnemen met:

Bestuur: (zie voor verdere gegevens deze pagina)
Adres:
Pinxtenstraat 1
6012 RJ  Haler

e-mail

Vrijwilligers:
Zoals genoemd houden wij als Stichting momenteel zelf het Dorpshuis open voor de Halerse verenigingen en leefbaarheid. Interesse om ook te mee te helpen achter de bar of in het onderhoud van het pand? Neem contact op met koen@stichting-dorpshuis-haler.nl