Stichting Dorpshuis Haler

Ons Dorpshuis is een gemeenschapshuis dat is gebouwd in 1958 door de inwoners van Haler, zowel fysiek als financieel. Van oudsher is "Ons Dorpshuis" eigendom gebleven van de Halerse gemeenschap. Om "Ons Dorpshuis" te kunnen besturen   en exploiteren hebben de inwoners een stichting opgericht die de taak heeft dit gemeenschapshuis beschikbaar te houden voor de Halerse inwoners en verenigingen. Het Stichtingsbestuur telt momenteel 5 bestuursleden. De Stichting ontplooit activiteiten om gelden te genereren om "Ons Dorpshuis" voor de Halerse gemeenschap te behouden. Wij zijn er trots op dat wij dit kunnen zonder subsidiering van de gemeente Leudal. Wij kunnen dit echter niet alleen, wij hebben hierbij de steun nodig van vele vrijwilligers die meehelpen "Ons Dorpshuis" in stand te houden. Dit doen zij door te ondersteunen bij de te organiseren activiteiten die geld in het laatje moeten brengen, of rechtstreeks door hand en spandiensten te verlenen bij het onderhouden van het gebouw.